counter create hit

مطالب مرتبط:

M: جرم و جنایت مرتکب شده هیچ!

محسن افشانی: جرمی مرتکب نشدم!

بانی فیلم: m. و با انتشار این تصویر در ainstream پاسخ در حاشیه آخرین نوشته است:من جرمی مرتکب هیچ! مهدی می گوید:نه!!! متعجب? – من نوشتن حساب... + چه ؟ – Harami که کردم... + بالعکس)!!! متعجب? – Kaie افزایش دفع; زندگی تنها لبه کردم... + استخر, چرا خدا گفت: چه! آن است ؟ – آن است که یک عمل مجرمانه مرتکب شده بود البته همین ترتیب! + چه ایمان زندگی است. – فقط خدا! + همان طول زندگی خود به اندازه کافی; همان pahat حساب کتاب! – اطاعت و پرستش می رویم و مطابق با قانون به مقامات! + قانون کردم به نوشتن!!!? – آدما + آندروید انسان کامل است ؟ – Hiii... + بزرگ; تنها خداوند کامل است! از آنجا که هیچ کس و هیچ چیز نترس! – خوب + midon خودتان را با زمان کمی! آن است ؟ – بله p با خودم روشنه! + فقط به اندازه کافی پس از زندگیت لذت ببر ... – خوب و درجه یک بسیاری از چیزهایی که شما باید به نوشتن است که نه خود من! + خوب... نتیجه همان جمله برمیگرده!   – تا حسابمو باهاشون صاف نکنم حالم خوب نمیشه! + حسابت با خدا صاف باشه… –پس تکلیف اینایى که نشناخته منو قضاوت میکنن چى میشه!؟ + تو ضامن بد گمانى کسى نیستى! اونا توى برزخ کینه و بخل و حسد گیرن. به آرامش نمیرسن؛ تا وقتى که به خودشون بیان! – برام گرون تموم شده!!! + زندگیت گرون قیمته؛ به حرف مفت آدما نفروشش! – حله… + حله چشاته! – آرومم کردى… + همانا خدا آرامش دهنده قلب هاست!