counter create hit

مطالب مرتبط:

عدم وجود برخی از رسانه ها در مطبوعات گالری است که ریشه در مسائل اقتصادی

غیبت برخی رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات ریشه در مسائل اقتصادی دارد

مهران عباسی anarom معاون بیست و سوم به آدرس مطبوعات در گفتگو با خبرنگار ... در مورد ویژگی های دولت از این موسسه گفت: ما در سه سال گذشته برای تشویق خانواده ها برای حضور در مطبوعات گالری به یاد داشته باشید. زیرا ما معتقدیم که اگر این روند در گروه های اجتماعی به ویژه خانواده ها با مطبوعات به این موضوع می تواند اقتصاد با کلیک بر روی کمک به. وی با اشاره به یکی از پوسترهای این نمایشگاه با محور غیر دیوانه مطبوعات در خانواده طراحی شده است افزود: در سال های اخیر تمرکز سیاسی عادلانه شکل یک راه برای اجتماعی و خانواده بود اما در این سال فکر می کردم که این ایده از جمله ایجاد "ایستگاه" و ایستگاه "کمیک و انیمیشن" خود "اخبار" بخش نیز دارای چهار گالری عکس در نقاط مختلف معده است. من سعی کردم این روش بیشتر قابل دیدن است. علت عدم حضور برخی از رسانه ها در معده معاون نمایشگاه مطبوعات نیز به ویژه به دلیل عدم وجود یک تعداد از رسانه ها اعم از بهداشت و درمان و همچنین خدمات سیم در دولت از مطبوعات گالری نشان می دهد که این مسئله بیشتر از ریشه اقتصادی است. او گفت: در هر صورت تعطیلی رسانه ها در چند سال گذشته در صاحبان بزرگترین هدف شما در پیدا کردن. نمی توانید و یا نمی خواهید به صاحبان کوچکتر عادلانه و شاید در این راه وجود یک اعلامیه مدل منفی خود به شمار.. عباسی anarom ادامه داد: برخی از رسانه ها همچنین ادعا کرد که در برخی موارد مانند حمایت از مطبوعات و همچنین اجاره کیوسک ، باید شبیه به رسانه ها و بخش خصوصی خواهد بود و رسیدگی در هر مورد مدیریت مطبوعات, وزارت فرهنگ, سیاست های مشخص شده در این بخش نمی‌شود از این سیاست‌ها و در واقع از این قوانین عدول کرد صرفاً به خاطر اینکه برخی بتوانند از آنها منتفع شوند. مدعی هستیم که استقبال مردم غیرقابل انتظار است وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به آنچه «استقبال غیرقابل انتظار مردم از نمایشگاه مطبوعات» نامید، در توضیح این مدعا، گفت: ما از طریق بررسی ظرفیت پارکینگ‌های مورد استفاده و نیز حجم اینترتی که در فضای نمایشگاه مصرف می‌شو و همچنین برخی رصدها در خصوص میزان جمعیت بازدیدکننده، می‌گوئیم که استقبال از نمایشگاه مطبوعات خوب بوده است. قائم مقام نمایشگاه مطبوعات همچنین همکاری صدا و سیما و به خصوص رادیو را با مسئولان برگزاری این نمایشگاه مناسب ارزیابی کرد و در ادامه در خصوص میزان رعایت نظامنامه نمایشگاه مطبوعات از سوی غرفه‌داران هم گفت: خوشبختانه با توجه به رفتار مناسب رسانه‌ها و غرفه‌داران در حوزه‌های مختلف مرتبط با نظامنامه نمایشگاه، ما قائل به برخوردهای محدودکننده در این زمینه نیستیم و عمدتاً موارد شکلی را مورد توجه قرار می‌دهیم. معیارها و نحوه انتخاب غرفه‌های برتر نمایشگاه امسال عباسی انارکی در خصوص نحوه انتخاب غرفه‌های برتر نمایشگاه امسال مطبوعات و خبرگزاری‌ها هم یادآور شد: ما در این خصوص بیشتر به سمت کیفی‌گرایی حرکت کرده‌ایم و بر اساس شاخص‌های محتوایی از قبیل حضور مهمانان در غرفه، کم و کیف برنامه‌های جنبی، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در غرفه و مواردی از این دست، اقدام به این انتخاب خواهیم کرد. امسال هم علاوه بر غرفه‌های برتر که تعدادشان ۱۰ تا ۱۵ غرفه خواهد بود، غرفه‌های فعال را هم که ممکن است بین ۵۰ تا ۶۰ مورد را هم دربربگیرد، انتخاب و معرفی می‌کنیم.